Solentra - Solidariteit en Trauma
Eerste foto
Tweede foto
Derde foto
Vierde foto
Missie & Visie

Het mensenrecht op gezondheid geldt voor iedereen, zonder onderscheid in ras, geloof, politieke overtuiging, geslacht, rang of stand. Vanuit dit perspectief streeft Solentra ernaar om het psychische zorgaanbod voor migranten- en vluchtelingkinderen

te maken door aangepaste interventies, vorming en onderzoek. Solentra hanteert hierbij een ecologische visie op psychische gezondheid : psychische problemen zijn niet enkel persoonsgebonden maar evenzo beïnvloed door omgevingsfactoren en de maatschappelijke context.
We erkennen het belang van cultuur, taal en verbondenheid:

Het westerse kader van de kinderpsychiatrische kennis en remedies kan een meerwaarde zijn voor (im)migrantkinderen wiens ontwikkeling in het gedrang komt door emotionele, gedrags- of leerproblemen. Maar er moet een breed sociaal-economisch, juridisch, cultuurgevoelig – en respecterend perspectief worden gehanteerd.

Meer specifiek is Solentra er voor kinderen en jongeren (0-18 jaar) én/of hun gezinnen, die een andere culturele achtergrond hebben. Het gaat om kinderen en jongeren die zelf een migratieverleden hebben (bijvoorbeeld vluchtelingen) of die afkomstig zijn uit gezinnen met een migratieverleden (bijvoorbeeld derde generatie allochtonen).