Solentra - Solidariteit en Trauma
Wie zijn wij
Annik Lampo    
Annik Lampo

Functie
 

 


Opleiding

Mail

Tel

Afdelingshoofd PAika, psychiatrische afdeling voor infants, kinderen en adolescenten van UZ Brussel
 

 

Kinder- en jeugdpsychiater

kinderpsychiatrie@uzbrussel.be

02 477 60 72

     
Geertrui Serneels  
Geertrui Serneels

Functie

Opleiding

 

 

 

Mail

Tel

Coördinator

Master in de Klinische Psychologie (Vrije Universiteit Brussel)
Opleiding etnopsychiatrie in het centrum Georges Devereux, Parijs
Opleiding integratieve kindertherapie (Faculteit voor Mens en Samenleving (i.o))
Opleiding EMDR (Integratie VZW)
Master in de rechten (KuLeuven)
Diploma in International Affairs Johns Hopkins University, SAIS
 

geertrui.serneels@uzbrussel.be
 

 

0473 65 65 68

     
Anne-Mie Misplon  
Anne-Mie Misplon Functie


Opleiding

Mail

Tel
 
Administratief coördinator
Secretariaat, Administratie en Facturatie

Hoger Kunstonderwijs

solentra@uzbrussel.be

02 477 57 15
     
Michelle Warriner  
Michelle Warriner

Functie

 

 

Opleiding
 

 

 

 

 

Mail

Tel

Klinisch psychologe
Zorg & Gezondheid 

OCMW Hasselt

Psychodynamische kinderpsychotherapeute (KULeuven)
EMDR in opleiding (Integrativa vzw)
Master in de Klinische Psychologie optie kinderen ( KULeuven)
Master in de Psychologie optie Arbeids-, Organisatie-, en Gemeenschapspsychologie (KULeuven).
Aanvullende opleiding in de Internationale Betrekkingen en Conflictbeheersing (KULeuven). Ze heeft jarenlange internationale werkervaringen opgedaan (o.m. in Palestina) en ze heeft deelgenomen aan allerlei internationale uitwisselingen.
 

michelle.warriner@uzbrussel.be

0473 84 03 38

     
Geert Schelkens    

Functie 

 

 

Opleiding

 

 

 

 

 

Mail

 

Tel.

Klinisch Psycholoog

CURANT & Zorg & Gezondheid

 

Postgraduaat in Transculturele Psychiatrie (Université Paris 13  Leonardo da Vinci)

Gespecialiseerde Postgraduate Opleiding in de Psychodynamische Kinderpsychotherapie (KULeuven)

Master Klinische Psychologie (KULeuven)

 

geert.schelkens@uzbrussel.be

 

+32 483 449 720

     
Karlien Verstegen    

Functie

 

 

Opleiding

 

 

 

 

 

 

Mail

 

Tel.

Klinisch Psycholoog

Zorg & Gezondheid, Koning Boudewijn Stichting

 

Contextgerichte zorg: Systemische gezins- en contextbegeleiding (VZW Rapunzel)

Hulpverlening bij complexe verwerkingsprocessen en trauma (Interactie- academie Antwerpen)

Master Psychologie, klinische psychologie, optie kind, jeugdige en gezin (KULeuven)

 

karlien.verstegen@uzbrussel.be

 

0485 059 777

     
Julia Villanueva O'Driscoll  

Functie


Opleiding


 

 

 

 

 

 

 

Mail

Tel

Klinisch psycholoog
Projectcoördinator scholen aanbod GGC

Basisopleiding 1 EMDR (EMDR Nederland)
Master in de Klinische Psychologie (Vrije Universiteit Brussel)
Doctor in de Psychologie (Vrije Universiteit Brussel - Universidad Católica de Bolivia San Pablo)
Opleiding psychotraumatologie (Belgian Institute for Psychotraumatology and EMDR vzw) (i.o.)
Symposium Collaborative Practices in Organizations, Therapy, Education and Research (International Summer Institute – Taos Institute)
Internationale uitwisselingen in o.a. Bolivia en Colombia. Zij heeft o.a. ervaring met werken met kinderen die op straat leven, kinderen betrokken bij straatbendes, en kinderen betrokken bij gewapende groepen.

jvillanu@uzbrussel.be

0475 92 16 45
   

Astrid Nedee

   

Functie


Opleiding


 

 

 

 

Tel

 

Mail

Klinisch Psychologe

OCMW & CURANT Antwerpen

 

Master in Klinische Psychologie (KULeuven)

Opleiding Psychotraumatologie (Belgian Institute for Psychotraumatology) (i.o.)

Opleiding Rode Kruis, Dringende Psychosociale hulpverlening bij rampen of ernstige gevallen (DSI)

Studie- en werk ervaring in Europa, Midden-Oosten, Afrika en Azië

 

0483 61 33 12

 

Astrid.nedee@uzbrussel.be

     
Stefanie Goossens    

Functie

 

Opleiding

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tel

 

Mail

Klinisch Psychologe

 

Licentiaat Klinische Psychologie Major Ontwikkelingspsychologie en Psychoanalyse, (Universiteit Gent)

Systeemgeoriënteerde diagnostiek en behandeling van kindermishandeling (VK Leuven)

Interuniversitaire Postacademische Vorming “Forensische Psychiatrie en Psychologie"

Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy (Laura Murray)

Postacademische therapie opleiding Psychodynamische Kinderpsychotherapie (KU Leuven)

 

+32 484 088 760 (Ma & Vr)

 

stefanie.goossens@uzbrussel.be

     
Arlène Manirankunda    

Functie

 

 

Opleiding

 

 

Tel

 

Mail

Klinisch Psycholoog 

OCMA Antwerpen, GGC Brussel

 

Master Klinische Psychologie (Universiteit Gent)

3 daagse-vorming transculturele behandelaspecten (RINO Amsterdam)

 

+32 484 088 426

 

Arlene.manirankunda@uzbrussel.be

     
Ann Van Hellemont    

Functie

 

 

Opleiding

Klinische psychologe

OCMW Antwerpen & Mechelen

 

BSc (Hons) Experimental Psychology (University of Sussex, UK)

Master in de Klinische Psychologie voor kinderen en adolescenten (KULeuven)

Manama (aanvullende opleiding) in Cultures and Development (KULeuven)

Young Management Programme (Vlerick Business School)

Basisopleiding EMDR en EMDR Kinderen en Adolecenten deel 1 (Integrativa vzw)

15 jaar ervaring in de ontwikkelingssamenwerking als mede-oprichter van Mobile School vzw, o.a. ervaring met straatkinderen in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en Europa en Internationaal Trainer straathoekwerk

     
Alain Nlandu    

Functie


Opleiding

 

 

 

 


Mail

Etnopsycholoog
Consultant

Frans, Lingala, Swahili

Master in de psychologische en pedagogische wetenschappen (Universiteit van Kisangani, gehomologeerd )
Opleiding EMDR (Integrativa vzw)
Opleiding PTR (Psychothérapie du trauma reassociative) (Institut M.H. Erickson de Belgique)
Kortdurende systeemtherapie
Jarenlang ervaring in de RDCongo met straatkinderen en kindsoldaten ens als opleider binnen en trainer voor Unicef en Save the Children.

alain.nlandu@uzbrussel.be

 

 

Parvine Mohseny    

Functie

 

 

Opleiding

Coördinerende functie

Systeemgeoriënteerd psychotherapeute

 

Diploma in de sociale wetenschappen

Systeemgeoriënteerde psychotherapie

Postgraduaat in familietherapie en psychotraumatologie (Chapelle-aux-Champs en UCL)

Vorming in vreemdelingenrecht, verblijfsrecht, voogdijrecht, asielrecht

Sociaal cultureel en juridisch trainer

Vertaler en tolk in het recht

  Tel 0483 08 48 49
  Mail

parvine.mohseny@uzbrussel.be

     
Froukje Jansen    

 

Functie

 

Opleiding

Klinische psychologe en project-coordinator OCMW Antwerpen

 

EMDR basisopleiding, VZW Integrativa

Narratieve Exposure Therapie, ARQ Academy, Diemen

Transculturele Behandelaspecten, RINO, Amsterdam

Opleiding Huiselijk geweld en Kindermishandeling, van Montfoort, Utrecht

Opleiding Motiverende Gespreksvoering, Arkinacademy, Amsterdam

Master klinische psychologie (Universiteit van Amsterdam)

 

In Nederland ervaring in het werken met gezinnen waar intra-familiar geweld speelt. Werkervaring aan de Oostkust van Nicaragua, hier binnen een project gewerkt dat ondersteuning biedt aan kansarme gezinnen. Nieuwe methodiek geintroduceerd (pilot; the Herobook), Trainen van lokale medewerkers en vrijwilligers in motiverende gespreksvoering, doelgericht werken en gesprekstechnieken. Mee-ontwikkelen projecten op het gebied van opvoeding, educatie en psycho-sociale ondersteuning. Ervaring als adjunct-manager binnen de vluchtelingenopvang van het Rode Kruis.Verdere ervaring binnen de psychiatrie en de verslavingszorg, zowel individuele als groepsbehandeling.

 

  Tel 0484 08 85 97
  Mail

froukje.jansen@uzbrussel.be

 

Evie Monteyne    

Functie

 

 

Opleiding

Klinisch psycholoog

 

 

Master in de Klinische Psychologie (VUB)

Thesisonderzoek naar de culturele betekenis van psychische stoornissen

Opleiding EMDR (Rino Zuid)

Opleiding Trauma and Culture (ARQ Academy)

Kortdurende opleiding kinderpsychotherapie en begeleiding (Psy10)

Ervaring in de psychiatrische afdeling van een algemeen ziekenhuis te Dakar, Senegal

  Tel

+32 495684495

  Mail evie.monteyne@uzbrussel.be
     
Larissa Steenhaut    

Functie

 

 

 

Opleiding

Klinisch psycholoog

Medewerker communicatie, fondsenwerving en projectbegeleiding

 

 

Oplossingsgerichte cognitieve systeemtherapie in opleiding (Korzybski Instituut, Antwerpen)

Master in de klinische psychologie, profiel biologische psychologie (VUB)

Università degli studi di Firenze (Erasmus)

Bachelor in de criminologische wetenschappen (VUB)
 

Vorming nieuwe authoriteit en geweldloos verzet (UA, Antwerpen)

Ervaring als psychologe in het bijzonder onderwijs met kinderen en jongeren met gedrags-en emotionele problemen

Vrijwilligerswerk: begeleiding persoon met psychische kwetsbaarheid en migratieachtergrond

Ervaring als psychologe in de gevangenis van Dendermonde en onderzoek naar de psychosociale effecten (met de nadruk op de gigantische verlieservaring) van detentie bij beklaagden

Stage op de psychiatrische afdeling van het UZ Jette (PAika)

Stage slaaplabo VUB en thesisonderzoek over de impact van negatieve emoties (vb ook trauma) op het slaappatroon

 

  Tel 0483/30.97.33
  Mail larissa.steenhaut@uzbrussel.be
     
Katrijn Huygens    

Functie

 

 

Opleiding

Traumagericht psychotherapeut

 

 

Opleiding in de sociale wetenschappen

(eindwerk: verdieping in verschillende vormen hulpverlening aan kinderen)

Opleiding gestalttherapie (eindverhandeling: alternatieve manieren voor praten met kinderen)

Opleiding EMDR-therapie : reportage Koppen over EMDR  in praktijk Katrijn: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/videozone/programmas/2.27103/2.44003?video=1.2641337

Opleiding Kunst van het vorming geven (Kris de Ketelbutter)

Verschillende vormingen mbt trauma binnen slachtofferhulp

Opleiding Rode Kruis: psychosociale opvang van slachtoffers bij rampen

10 jaar ervaring als psychotherapeute (oa trauma, EMDR)

Ervaring binnen CLB, gevangeniswezen, bemiddeling dader-slachtoffer, slachtofferhulp (volwassenen en kinderen)

Vrijwilliger bij het  Rode Kruis DSI : opvang van slachtoffers bij rampen                             

  Tel 0484/088837
  Mail katrijn.huygens@uzbrussel.be