Ga naar de inhoud

Voor wie?

Deze basisopleiding is voor lokale besturen en hun LIVC-R in Vlaanderen.

Waarom deze opleiding?

Psychologische problemen kunnen een rol spelen bij radicalisering en gewelddadig extremisme. Ook bij de rehabilitatie en re-integratie van voormalige geradicaliseerde personen is het belangrijk dat eerstelijnswerkers en beleidsmedewerkers zich bewust zijn van de invloed die trauma kan hebben.

Tijdens deze tweedaagse basisopleiding verwerven deelnemers inzichten in de psychologische mechanismen van (oorlogs)trauma en migratie. Deze kennis laat hen toe om een efficiëntere interventie te formuleren om gewelddadige radicalisering en extremisme te voorkomen of bestrijden.

Thema’s die aan bod komen

De basisopleiding bestaat uit twee samenhangende opleidingsdagen.

Dag 1: Kwetsbaarheden van nieuwkomers in het integratie- en migratieproces

We verkennen de risicofactoren van psychische problemen en de mogelijke linken met geweld.

Hierbij gaan we in op:

 • de psychische processen achter migratie en oorlogstrauma: verlies, hechting, intrafamiliaal geweld, intergenerationeel trauma, racisme, uitsluiting …
 • copingmechanismen en individuele responsen
 • de gevolgen op epistemisch vertrouwen en het gevoel van keuzevrijheid
 • de impact van raciaal trauma op de geestelijke gezondheid en het transgenerationele patroon binnen families.

Dag 2: Psychosociale mogelijkheden voor hulpverleners om radicalisering en extremisme te voorkomen

We bekijken de mogelijkheden van een eerstelijnshulpverlener of beleidsmedewerker om de risicofactoren bij een populatie met een vluchtachtergrond te matigen door de opbouw van een goede werkrelatie.

Hierbij diepen we de volgende concepten verder uit:

 • culturele overdracht en tegenoverdracht
 • stereotypering en verbinding met de maatschappij
 • bevorderen van epistemisch vertrouwen en aanspreken van de veerkracht
 • signalen van PTSD en hoe deze vroegtijdig te detecteren
 • obstakels en hulpbronnen in de doorverwijzing naar gespecialiseerde hulpverlening (zowel langs de kant van de vluchteling als van het GGZ-landschap).

Praktische info

Steden en data:

 • Hasselt (vr 15/3 en ma 25/3)
 • Leuven (ma 15/4 en vr 26/4)
 • Gent (di 23/4 en di 14/5) [VOLZET]
 • Antwerpen (ma 6/5 en vr 17/5)

De opleidingsdagen lopen telkens van 9u30 tot 16u30.

Deze tweedaagse opleiding is gratis voor lokale besturen en hun LIVC-R dankzij de financiële steun van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Inschrijven

Naam*
Adres van de organisatie*
Ik wens deel te nemen aan de tweedaagse opleiding in:*
Blijf je graag op de hoogte van het aanbod van Solentra?

Ontdek ons volledige opleidingsaanbod

Opleidingsagenda

Menu