Ga naar de inhoud

Wat kenmerkt traumatherapie bij Solentra?

Wij behandelen trauma veroorzaakt door oorlog, migratie – of beide. In onze zelf ontwikkelde PACCT-methodiek staan mensenrechten, de gemeenschap en de veerkracht van het individu centraal.

Transcultureel

Maar weinig vluchtelingen vinden zelf de weg naar psychologische of psychiatrische hulp. Taal, cultuur en socio-economische problemen staan in de weg. Daarom zijn wij altijd alert en gevoelig voor de leefgewoonten van de cliënt in het land van herkomst. Net die openheid is nodig om iemand opnieuw te laten groeien.

Community-based

Familieleden, kennissen, leerkrachten, maatschappelijk werkers, juridisch adviseurs en artsen … Onze therapeuten werken met de cliënt en zijn omgeving: om vertrouwen te herstellen, opnieuw controle te verwerven, talenten te stimuleren, structuur te geven en perspectief te bieden.

Gespecialiseerd

Om naar de kern van oorlogs- of migratietrauma te gaan, werken we met etno(trauma)therapeuten, tolken of intercultureel bemiddelaars. Onze therapeuten maken gebruik van o.a. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR), Psychothérapie du Trauma Reassociative (PTR), traumayoga en Narrative Exposure Therapy (NET).

Gelaagd

We bieden niet alleen hooggekwalificeerde zorg, maar ondersteunen en mobiliseren ook hulpverleners op de nulde en eerste lijn wanneer gespecialiseerde zorg (nog) niet nodig of nuttig blijkt. Door preventie en vroegdetectie te bevorderen, steunt onze aanpak op de vertrouwensband tussen cliënt en hulpverlener, waarop traumatherapie zich kan enten waar nodig.

Inclusief

Iedereen met oorlogs- of migratietrauma kan bij ons terecht: kinderen, jongeren, volwassenen, gezinnen … Ook bieden we hulp aan mensen die al lang in ons land verblijven en bij wie traumasymptomen pas jaren later de kop opsteken.

FAQ: Wie begeleiden jullie?

Gratis

We zijn er in de eerste plaats voor mensen die geen hulp vinden in de reguliere zorg en die gespecialiseerde traumatherapie niet kunnen betalen. Daarom werken wij enkel op basis van doorverwijzing (zorgverstrekker, hulpverlener, begeleider …) en worden onze therapeuten vergoed via het systeem van een derde betaler.

FAQ: Hoeveel kost de therapie? Wie betaalt?

Professionele traumatherapie is niet altijd aan de orde

Onze westerse visie op trauma focust sterk op symptomen. Last van slapeloosheid? Neem een slaappilletje. Ook al zijn de fysieke klachten van vluchtelingen van psychosomatische aard, dan nog is professionele traumatherapie niet altijd aan de orde. De context is belangrijk. Zitten ze in een asielprocedure? Wie hebben ze achtergelaten in hun land? Welke onzichtbare loyaliteiten spelen mee?

Als we andere vragen stellen over hun context, beseffen zowel cliënten als hulpverleners dat de klachten een normale reactie zijn op een abnormale situatie. Een advocaat die ondersteuning biedt bij de asielprocedure helpt soms meer dan medicatie.

Van preventie tot behandeling

Afhankelijk van de urgentie, achtergrond en problematiek kunnen onze interventies verschillende vormen aannemen.

Screening

Na aanmelding van een potentiële cliënt volgt een telefonische consultatie met de hulpverlener of begeleider om na te gaan welke interventie nodig is.

1 persoon
online
eenmalig
NL/EN/FR

Call-in voor zorg­professionals

Hulp voor zorgprofessionals die nood hebben aan de ondersteuning van een transculturele psycholoog of psychiater tijdens een consultatie.

zorgprofessional, cliënt, transcultureel psycholoog of psychiater
online
ad hoc
taal cliënt (met tolk indien nodig)

Stress­reductie­programma

Een laagdrempelig programma dat zorgcontinuïteit garandeert bij een cliënt die een pauze in de traumatherapie nodig heeft of snel aangepaste zorg biedt in momenten van crisis.

1 persoon
telefonisch/online
3 sessies van 1 uur
taal cliënt (met tolk indien nodig)

Groepssessies

Een laagdrempelig aanbod voor specifieke doelgroepen (kinderen, jongeren, vrouwen …) die nood hebben aan stressreductie.

groep
face-to-face
3 sessies van 1,5 uur
taal cliënt (met tolk indien nodig)

Community-based consultaties

Laagdrempelige psychische zorg, co-creatieve deskundig­heids­bevordering, samen met de cliënt en zijn netwerk het probleem definiëren en samen tot een oplossing komen.

(potentiële) cliënten en het netwerk rond hen (maatschappelijk werkers, school, advocaat, enz.)
face-to-face
3u/sessie
taal cliënt (met tolk indien nodig)

Etnopsychiatrische consultaties

Hoogkwalitatieve psychologische zorg met een transculturele traumapsycholoog of etnotherapeut. De duur van een therapie verschilt van cliënt tot cliënt.

1 persoon
face-to-face
1,5u/sessie
taal cliënt (met tolk indien nodig)

Traumadagkliniek

Een intense dagbehandeling voor complex trauma

groep
face-to-face
1 dag/week voor 3 maanden
taal cliënt (met tolk indien nodig)

 

Crisisaanbod

Wanneer zich een crisissituatie voordoet in het land van herkomst, kan een cliënt bijkomende psychologische ondersteuning nodig hebben.

“In welke taal heeft je moeder of grootmoeder je grootgebracht? Emoties liggen in je moedertaal opgeslagen.” Michelle Warriner, transcultureel traumapsychologe bij Solentra

Zelf info doornemen?

Een antwoord op praktische vragen

Wie kan bij Solentra terecht? Hoeveel kost de therapie? Waar vinden de consultaties plaats? … Je vindt een antwoord op heel wat praktische vragen op onze FAQ-pagina.

Opleiding op jouw maat

Meer weten over oorlogstraumatherapie? Je honger naar kennis wordt meteen gestild op ons leerplatform. Bekijk zeker ook onze opleidingsagenda of mail ons als je een opleiding voor een groep wil samenstellen met ons.

Solentra in een taal die je cliënt begrijpt

Niet iedereen spreekt vlot Engels, Frans of Nederlands. Daarom vind je een gebalde weergave van deze website in een taal die cliënten wel meester zijn.

Menu