Ga naar de inhoud

Het mobiele vluchtelingenteam

De geestelijke gezondheidszorg structureel uitbouwen voor mensen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond vereist samenwerking.

In Limburg besloten Solentra en CGG Kohesi daarom om hun krachten te bundelen. In 2016 werd het mobiele vluchtelingenteam opgericht.

Lokale partnerschappen: LP Noord en VlamMiddenkust
Personen met een complexe multiproblematiek zitten vaak met diverse vragen bij hun zoektocht naar werk. Via dit project wil Solentra inzetten op het creëren van (arbeids)kansen voor mensen met een vluchtelingen- of migratieachtergrond.
OverHoop: Beslishulp ontwikkelingstrauma
Onze online beslishulp helpt hulpverleners om ontwikkelingstrauma sneller te herkennen en cultuursensitief aan te pakken bij kinderen met een vluchtelingenachtergrond.
Be-Coming Home (Zorgzame buurten)
Het project ‘Be-Coming Home’ focust op de wijken Hallepoort en Bosnië, twee aankomst- en transitbuurten in Sint-Gillis. Door de bewoners te mobiliseren en informeren, willen we hun veerkracht aanspreken en tot gezamenlijke oplossingen komen om sociaal isolement te doorbreken en integratie te bevorderen.
Traumabegeleiding Antwerpen
Dit project bevordert de zelfredzaamheid van nieuwkomers door in te zetten op de preventie en vroegtijdige detectie van psychische problemen, in het bijzonder van trauma. Daarbij wordt uitgegaan van de sterktes en veerkracht van vluchtelingen.
Re-Imagine Covid
Met het project ‘Re-Imagine Covid’ voerde Solentra een actie-onderzoek met jonge vluchtelingen en nieuwkomers naar de impact van Covid op hun mentaal welzijn en veerkracht.
Re-Connection
Eerstelijnsorganisaties hebben vaak niet de cultuur- en traumasensitieve vaardigheden om ouders met een andere culturele achtergrond effectief te begeleiden. In dit participatief traject ondersteunt Solentra organisaties om vaardiger te worden in het bieden van passende en doeltreffende zorg en begeleiding aan deze doelgroep.
The Missing Link
Dit project verleent gratis cultuur- en traumasensitieve psychische zorg aan jongeren (15-24 jaar) met een vluchtelingenachtergrond in Gent en omstreken.
Kleur in zorg en zorg in kleur
Reguliere zorginstellingen bereiken mensen met een vluchtelingen- of migratieachtergrond onvoldoende door verschillende barrières. Daarom zet Solentra in op (trauma)behandeling voor deze doelgroep en deskundigheidsbevordering van professionele hulpverleners.
Traumatherapie voor vluchtelingen­­gezinnen en niet-begeleide minderjarigen
Reguliere instellingen bereiken vluchtelingengezinnen en niet-begeleide minderjarigen moeilijk door taalbarrières, het stigma van psychiatrie, een diffuse hulpvraag en een gebrek aan kennis van de noden en ziektebeelden van dit doelpubliek. Door aanklampend en outreachend te werken met de hulpverleners en de doelgroep helpt Solentra de brug te slaan.
Opleidingsaanbod voor voogden
Voogden van niet-begeleide minderjarigen worden geconfronteerd met allerlei uitdagingen, zoals taal- en cultuurverschillen, complexe hulpvragen en vermoedens van trauma of andere psychische problemen. Solentra ontwikkelde daarom een e-learning op maat van voogden in het Nederlands en Frans.
Opleidingsaanbod voor OCMW’s en partners
OCMW’s en hun partners zijn vaak de eerste hulpverlenende instanties waar vluchtelingen en andere nieuwkomers uit derde landen aankloppen. Met deze opleidingen krijgen hun maatschappelijk werkers en hulpverleners de nodige kennis en tools in handen.
Personae

Word Solentra-partner

Wil je een structurele samenwerking met ons opzetten? Dat kan. We bekijken graag samen met jou hoe we traumatherapie toegankelijker kunnen maken voor mensen met een vluchtelingenachtergrond.

Naam*
Blijf je graag op de hoogte van het aanbod van Solentra?
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.

Menu