Ga naar de inhoud

Als professionele hulpverlener of vrijwilliger speel je een cruciale rol in het helingsproces van mensen die kampen met oorlogs- en migratietrauma. Vandaar dat we de inzichten uit onze praktijk en ons onderzoek aanbieden in diverse formats, zodat je je kennis en vaardigheden kan bijspijkeren op jouw tempo.

Opleiding

Leerplatform

Krijg handvaten voor een kwaliteitsvolle psychosociale begeleiding van mensen met een vluchtelingenachtergrond.

Maak een gratis account aan en je bent vertrokken!

Opleidingsagenda

Bekijk het overzicht van opleidingen en webinars die we samen met onze partners organiseren.

Maatopleiding

Inzicht bouwt vertrouwen. Op maat van zorgprofessionals of organisaties werken we verdiepende opleidingen uit over oorlogs- en migratietrauma.

Een greep uit ons aanbod

Aanbod voor OCMW’s en partners

Gratis opleidingsaanbod voor medewerkers, stagiairs en vrijwilligers van OCMW’s, en partnerorganisaties die OCMW’s helpen in de begeleiding van nieuwkomers uit derde landen.

Aanbod voor lokale besturen

Psychologische problemen kunnen een rol spelen bij radicalisering en gewelddadig extremisme. Als trauma-expert ondersteunt Solentra daarom lokale besturen.

Intervisie en supervisie

Ondersteuning nodig bij dossiers? Wij bieden intervisies en supervisies aan voor professionals die hulp verlenen aan mensen op de vlucht.

Onderzoek

Jonge tak,
internationale erkenning

Solentra wil oorlogs- en migratietrauma mee op de kaart zetten als specialisatie in het academisch curriculum. Daarom zet Solentra als expertisecentrum ook in op onderzoek vanuit de praktijk en zoekt het aansluiting bij onderzoeksnzetwerken. Het doel: ernstige psychische problemen sneller opsporen en beter behandelen, beleidsvorming beïnvloeden, sociale impact meten …

Onze PACCT®-methodiek, waarmee kwaliteitsvolle psychische hulpverlening toegankelijker en efficiënter wordt voor onze doelgroep, kreeg nationale en internationale erkenning als best practice (o.m. door the International Migration Organisation). In 2016 ontving Solentra de Maselis-prijs voor haar baanbrekend werk in de kinderpsychologie en –psychiatrie en werd de directeur uitgeroepen tot  ‘Psycholoog van het Jaar’. Sinds 2017 maakt Solentra ook deel uit van het Ashoka-netwerk. In 2021 stond Solentra op de shortlist van de EU Health Award.

Publicaties

8 factsheets
Ons onderzoek naar geestelijke gezondheidszorg van vluchtelingen is gebundeld in acht factsheets.
Met dank aan de Koning Boudewijnstichting.

Wetenschappelijke publicaties
Ons onderzoek wordt tevens opgepikt in nationale en internationale vakliteratuur.

  • A file study of refugee children referred to specialized mental health care: from an individual diagnostic to an ecological perspective (Eur Child Adolesc Psychiatry, 2017 Nov)
  • An Intervention Supporting the Mental Health of Children with a Refugee Background (Issues
    Ment Health Nurs., 2017 Apr)
  • De zorg kleurt… buiten de lijnen. Klinsich psychologen, leerlingenbegeleiders en ouders
    samen aan de slag om het welzijn van allochtone kinderen te bevorderen. (VUB, apr 2011)

Innovatie

Technologie connecteert. We gebruiken ze dan ook volop om onze hulpverlening bereikbaarder en doeltreffender te maken.

  • Via e-learnings maken we topics rond transculturele psychologische begeleiding snel en makkelijk toegankelijk voor hulpverleners en begeleiders van mensen met een vluchtelingenachtergrond.
  • Via een VR-bril kunnen we cliënten ook in moeilijke omstandigheden (opvangcentra, beperkte mobiliteit) begeleiden bij de verwerking van hun oorlogstrauma.
  • Via een online screeningtool (in ontwikkeling) kunnen aanmelders een traumadiagnose afchecken en krijgen ze aanwijzingen hoe ze traumasymptomen bij een cliënt kunnen stabiliseren.

Menu