Ga naar de inhoud

Wie kan je aanmelden bij Solentra? Waar vinden consultaties plaats? Hoeveel kost een therapie? Vind snel een antwoord op al je praktische vragen in het lijstje hieronder.

Heb je nog een vraag? Aarzel niet om ons te mailen via solentra@uzbrussel.be of ons te bellen op 02 477 57 15 (tijdens de kantooruren op weekdagen).

Wij bieden psychologische begeleiding aan mensen met een vluchtelingenachtergrond, ongeacht hun huidige status of wanneer ze zijn aangekomen in België. Zowel kinderen, jongeren, volwassenen als gezinnen kunnen bij ons terecht. We richten ons in de eerste plaats tot die mensen die geen toegang hebben tot of aangepaste hulp vinden in de reguliere hulpverlening.

Solentra biedt gespecialiseerde psychische zorg. Daarom is het niet mogelijk om rechtstreeks een afspraak te maken. Aanmelden kan uitsluitend door een zorg- of dienstverlener (huisarts, psychiater, maatschappelijk werker, CLB-medewerker… ) via het online aanmeldingsformulier.

Heb je inhoudelijke vragen bij een specifieke aanmelding? Neem dan eerst contact op met onze gratis helpdesk voor hulpverleners (stuur jouw vraag via het online formulier).

Heb je vragen over de aanmeldingsprocedure? Neem dan eerst contact op met het secretariaat in jouw regio (Antwerpen, Brussel/Vlaams-Brabant, Limburg, West-Vlaanderen) of ons hoofdkantoor voor andere regio’s.

Solentra streeft naar een toegankelijke, effectieve en kwaliteitsvolle psychische zorg voor mensen met een vluchtelingenachtergrond. Vanuit een mensenrechtenperspectief vinden we het daarom belangrijk dat die zorg gratis is voor de cliënt of patiënt.

Om gratis zorg mogelijk te maken stellen we alles in het werk om de nodige middelen te vinden via (project)subsidies en fondsenwerving of werken we volgens het derdebetalersprincipe. Daarnaast hebben we samenwerkingsverbanden met organisaties zoals Fedasil, Rode Kruis, verschillende OCMW’s en Pleegzorg die de therapie voor hun cliënten betalen (de facturatie verloopt dan via hen).

Als jouw cliënt niet in aanmerking komt voor gratis therapie binnen een van onze gesubsidieerde projecten of samenwerkingsverbanden, contacteren we je om te bespreken wat eventueel wel mogelijk is.

Solentra komt in aanmerking voor een tussenkomst van de mutualiteit, maar dat is altijd onder voorwaarden, bv. na doorverwijzing door een huisarts of psychiater. Het bedrag van de tussenkomst en de voorwaarden hangen af van de mutualiteit. Je informeert dus best eerst even bij de mutualiteit zelf. Ook op deze website vind je meer informatie.

Neen, dat is geen probleem. Wij overbruggen die drempel tijdens de therapie met een tolk. Zelfs als jouw cliënt al enkele jaren in België verblijft en een zekere kennis van het Nederlands heeft, is therapie in de moedertaal vaak nog altijd beter. De moedertaal is namelijk de taal waarin onze emoties worden opgeslagen.

Neen, we schakelen enkel tolken in voor interventies door Solentra. Heb je enkel een tolk nodig dan kan je terecht bij sociaal vertaalbureaus of privétolken.

De consultaties vinden plaats in onze vestigingen, verspreid over Vlaanderen en Brussel. Wij proberen cliënten zo dicht mogelijk bij huis te helpen, maar dat hangt ook af van wat mogelijk is in onze lopende samenwerkingen en projecten.

Als het echt nodig is, doen we, in overleg met de aanmelder, uitzonderlijk ook consultaties aan huis. Als de cliënt zich niet kan verplaatsen of het de drempel voor de cliënt verlaagt, doen we ook online consultaties.

Solentra werkt met een wachtlijst. Hoe lang de wachtperiode duurt hangt af van verschillende factoren (urgentie, ernst van het probleem, kwetsbaarheid van de cliënt…). Wanneer wij een aanmelding ontvangen, proberen we de wachttijd zo goed mogelijk in te schatten op basis van een telefonische consultatie met de aanmelder en die zo kort mogelijk te houden. Van zodra we met een cliënt aan de slag kunnen, brengen we de aanmelder op de hoogte.

Wij werken samen met PAika, de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van UZ Brussel, en bieden wekelijks psychiatrische consultaties aan op ons kantoor in Brussel. Ook in Limburg hebben we een kinder- en jeugdpsychiater in ons team. Wanneer de afstand te groot is, gaan wij mee op zoek naar een psychiater in de buurt van de cliënt.

Ja, Solentra heeft een gevarieerd aanbod over verschillende thema’s voor verschillende doelgroepen in de vorm van e-learnings, webinars, opleidingen op locatie, intervisie en supervisie en een gratis helpdesk waar hulpverleners terechtkunnen met vragen over een casus. Sommige vormingen zijn gratis dankzij projectsubsidies, andere zijn betalend. Meer info over het aanbod en de voorwaarden vind je onder Academy.

Wil je je bij Solentra inzetten als vrijwilliger voor een betere psychische zorg voor personen met een vluchtelingenachtergrond? Dat kan je op verschillende manieren:

  • Secretariaat: administratieve taken
  • Communicatie & marketing: vertalingen, lay-out, events, fondsenwerving

Bekijk onze vacature voor vrijwilligers.

Ja, wij verwelkomen regelmatig stagiairs voor verschillende functies:

  • Psycholoog/orthopedagoog
  • Communicatie & marketing
  • Administratie

Bekijk onze vacatures voor meer info.

Menu