Ga naar de inhoud

Minstens 40% van alle vluchtelingen lijdt aan een post-traumatische stressstoornis.

Psychische hulpverlening aan vluchtelingen kampt zowel met een etnische kloof als een behandelingskloof. Daarom biedt Solentra gespecialiseerde maar niettemin toegankelijke psychische zorg en behandeling, afgestemd op hun cultuur en in hun taal. 

En die aanpak werkt. Na behandeling is 80% van de cliënten weerbaarder en beter geïntegreerd in de samenleving.

Dankzij jouw steun kunnen we die hulp gratis blijven aanbieden en draag je bij tot een warmere samenleving.

Doe een gift

Voor haar werking krijgt Solentra steun vanuit het Fonds Vrienden van Solentra. Het fonds wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting, waardoor giften vanaf 40 euro op jaarbasis voor 45% fiscaal aftrekbaar zijn. Als je een gift van 100 euro stort, kost je dat dus slechts 55 euro.

Een eenmalige gift

Doe een eenmalige gift. Vanaf 40 euro is je gift fiscaal aftrekbaar.

Een maandelijkse gift

Met een vaste opdracht is je impact nog groter. Vanaf 40 euro per jaar is je gift fiscaal aftrekbaar.

Liever via overschrijving?

Je kan je gift ook doen via overschrijving op het rekeningnummer van de Koning Boudewijnstichting: BE10 0000 0000 0404. Met deze gestructureerde mededeling:
+++ 623/3734/10097 +++
Dankjewel alvast.

Vragen?

Op een andere manier steunen?

Doe zelf een actie

Wil je jezelf sportief uitdagen en je laten sponsoren ten voordele van Solentra?

Heb je iets te vieren? Een geboorte, verjaardag, jubileum of pensioen? En je wil niet zo nodig een cadeau voor jezelf?

Wil je ons steunen met jouw vereniging of bedrijf?

Waarvoor gebruikt Solentra jouw steun?

  • Tolken vormen een belangrijke schakel doorheen onze hulpverlening. Ze vertalen niet alleen, ze helpen om het onzegbare te verwoorden tijdens oorlogstraumatherapie en geven toelichting bij gewoonten en denkpatronen.
  • Helpdesk voor professionals en vrijwilligers die personen met een vluchtelingenachtergrond begeleiden of zorg verlenen.
  • Onderzoek en ontwikkeling van opleidingen.

Onze gecontroleerde rekeningen worden in alle openheid gepubliceerd op donorinfo.

Wil je je bij Solentra inzetten als vrijwilliger voor een betere psychische zorg voor personen met een vluchtelingenachtergrond? Dat kan je op verschillende manieren:

  • Secretariaat: administratieve taken
  • Communicatie & marketing: vertalingen, lay-out, events, fondsenwerving

Menu