Ga naar de inhoud

Eliana Leon is maatschappelijk opbouwwerker bij het Sociaal Huis in Diksmuide. Zij volgde de opleiding ‘Stress en coping bij mensen met een migratieachtergrond’.

De vernieuwende en duidelijke theoretische kaders binnen de opleiding gaven mijn jarenlange ervaring een goede update. Zo is mijn blik op hechting ruimer geworden. “It takes a village to raise a child” is iets dat in andere landen letterlijk kan genomen worden.

Onze Westerse kijk is individualistischer, terwijl die op andere plaatsen eerder collectief is. Dat geeft inzicht in het belang van netwerken opbouwen. We moeten meer kijken naar steunfiguren van vroeger. Wat hebben zij betekend en hoe kan die rol terug opgebouwd worden?

Ik leerde dat vrije tijd een goede invalshoek is: mensen laten deelnemen om op een organische manier de verbinding te herstellen. Dat is een thema waarop ik verder wil inzetten en dat motiveert mij.

Helpdesk voor hulpverleners

Wil je een specifieke casus bespreken met een van onze psychologen? Neem gerust contact op met onze helpdesk op weekdagen.

Menu