Ga naar de inhoud

Joris Verlinden is directeur van het Stedelijke Lyceum Offerande, een Antwerpse OKAN-school die onderwijs biedt aan 270 leerlingen. Een grote groep van hen – waaronder niet-begeleide minderjarigen – komt uit Somalië, Eritrea, Afghanistan en Syrië. De school werkt intussen al zeven jaar samen met Solentra.

Veel jongeren in onze school kampen met rouw of verlies. Een grote groep heeft bovendien een ernstige post-traumatische achtergrond of ervaart intense stress. Elke dag merken we hoe dit niet alleen hun leerproces belemmert, maar ook hun functioneren in de klasgroep of in de school. Soms zelfs in die mate dat het gevolgen kan hebben voor hun veiligheid of die van andere leerlingen.

Dankzij Solentra hebben wij de voorbije jaren ons zorgbeleid intensief kunnen hervormen in functie van een traumasensitieve aanpak. Hierdoor konden we ongelooflijk veel stappen vooruitzetten in onze leerlingenzorg en -begeleiding.

“Dankzij de begeleiding van Solentra zijn we een stabiele en veilige school geworden.”

De professionele ondersteuning die we van Solentra krijgen, zijn bijvoorbeeld de regelmatige basisopleidingen. Daarin maakt de hele school kennis met de achtergrond en kenmerken van trauma en leren we hoe we ermee aan de slag kunnen gaan in de klas. Ook krijgen we tools aangereikt, waarmee we ons traumasensitieve zorgbeleid vorm kunnen geven.

Daarnaast biedt Solentra lokale intervisies aan, waarin ze samen met het zorgteam en de leerkracht nadenken over een individuele aanpak in complexe leerlingendossiers. Als voorbeeld kijk ik graag terug naar 2016, toen heel wat jongeren uit Syrië en Irak op onze school terechtkwamen en we te kampen kregen met veel vechtpartijen en agressie. Dankzij een coachende intervisiereeks van Solentra konden we toen stap voor stap bouwen aan een meer gestructureerde en veiligere schoolomgeving met veel oog voor traumasensitiviteit.

De begeleiding van Solentra heeft ons echt wel rechtgehouden en we plukken er vandaag nog steeds de vruchten van. Ik mag zeggen dat we sindsdien een stabiele en veilige school zijn geworden. Ondanks de complexe doelgroep, is het aantal vechtpartijen heel beperkt in de school. We hebben een uitgebreid zorgteam dat zeer professioneel werkt en een groot deel daarvan danken we aan Solentra. Een aanrader voor alle OKAN-scholen.

Helpdesk voor hulpverleners

Wil je een specifieke casus bespreken met een van onze psychologen? Neem gerust contact op met onze helpdesk op weekdagen.

Menu