Ga naar de inhoud

Lies Deboutte is leerling- en trajectbegeleider in het Stedelijk Lyceum Offerande, een OKAN-school in Antwerpen. Voordien werkte ze enkele jaren als COB-begeleider. Ze heeft vooral ervaring met niet-begeleide minderjarigen, maar sinds enkele jaren ook met OKAN-leerlingen die in gezinsverband uit landen als Somalië en Afghanistan kwamen.

Wat ik vooral onthoud, zijn de intervisies met andere scholen. Onder begeleiding van een therapeut van Solentra, kwamen we een paar keer per schooljaar samen met een vaste groep OKAN-leerkrachten en -leerlingenbegeleiders. We leerden van elkaars verschillen en voelden ons gerustgesteld door de gelijkenissen. Het verruimde mijn blik om ook door de welzijnsbril te kijken en niet alleen door de onderwijsbril.

“Het heeft mijn blik verruimd om ook door de welzijnsbril te kijken, niet alleen door die van onderwijs.”

“We hadden ook tijd om stil te staan bij ons eigen functioneren: hoe stel ik me op als leerlingenbegeleider en hoe kan ik een evenwicht vinden tussen de noden van leerling en leerkracht? Welke vragen kan ik stellen vanuit een traumasensitieve houding om trauma niet terug op te roepen?”

“Daarnaast namen we het zorgbeleid van de school onder de loep. We zijn nog meer gaan inzetten op traumasensitief werken en het werd ook duidelijk dat de “time-in en time-out werking” noodzakelijk was voor onze leerlingen. Ook zijn we kritisch gaan nadenken over hoe we omgaan met tucht, omdat deze jongeren vaak agressief reageren als ze zich niet goed voelen.”

Helpdesk voor hulpverleners

Wil je een specifieke casus bespreken met een van onze psychologen? Neem gerust contact op met onze helpdesk op weekdagen.

Menu