Ga naar de inhoud

Het komende jaar werkt Solentra samen met Erigent en Hand in Hand aan het project The Missing Link. Hiermee verlenen we gratis cultuur- en traumasensitieve psychische zorg aan jongeren met een vluchtelingenachtergrond in Gent.

“Steeds meer jongeren met een vluchtelingenachtergrond hebben te maken met psychische problemen, al dan niet gerelateerd aan gezinshereniging,” zegt Marijke De Canck, coördinatrice van het project. “Trauma, rouw na verlieservaring door migratie en acculturatie leiden ertoe dat zij op een kwetsbare leeftijd vast komen te zitten.”

“Het reguliere (privé-)aanbod van zorg en ondersteuning is echter ontoereikend,” aldus De Canck, “onder andere door wachtlijsten, gebrek aan (ervaring met) tolken, financiële barrières en gebrek aan kennis over cultuur- en traumasensitieve ondersteuning.”

De schakel vormen

The Missing Link is een project van burgerorganisaties in samenwerking met Solentra. “Door hun nabijheid en laagdrempeligheid hebben deze burgerorganisaties een belangrijke vertrouwensrelatie met de jongeren,” legt De Canck uit. “Hierdoor spelen ze een cruciale rol in de psychosociale ondersteuning.”

Om de vroegtijdige detectie van ernstige psychische problemen te bevorderen, zet het project daarom in op deskundigheidsbevordering bij vrijwilligers van burgerorganisaties én op bijscholing van medewerkers binnen het reguliere aanbod. Via een opleidingsaanbod op maat deelt Solentra hiervoor haar expertise.

Verder biedt Solentra binnen het project gratis therapie aan voor jongeren die binnen het reguliere aanbod niet terechtkunnen. Zowel individuele als groepssessies zijn mogelijk met een tolk. Hulpverleners kunnen ook een community-based consultatie aanvragen, waarbij ze samen met hun cliënt rond de tafel gaan zitten met een traumapsycholoog en tolk.

Een beroep doen op The Missing Link

Begeleid je een jongere (15-24 jaar) met vluchtelingenachtergrond die nergens anders terechtkan voor gepaste psychische zorg? Dan kan je hem/haar aanmelden via dit formulier.

Zelf ondersteuning nodig als hulpverlener? Stel dan je vraag via onze helpdesk (vermeld ‘TML Gent’ tussen haakjes bij ‘organisatie’) of vraag een intervisie aan om samen een concrete praktijksituatie onder de loep te nemen. Bekijk zeker ook ons opleidingsaanbod voor medewerkers en vrijwilligers van OCMW’s.

The Missing Link is mogelijk dankzij de steun van het UCB Community Health Fund, beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Menu