Ga naar de inhoud

Mensen die hun land ontvluchtten, zijn vaak afgesneden van hun familie en gemeenschap. Wanneer hun familie in gevaar is, versterkt het gevoel van gemis nog. Ze zijn bezorgd en voelen zich machteloos, zeker wanneer ze hun dierbaren niet meer kunnen bereiken en in het ongewisse blijven over hun lot.

Die moedeloosheid kan tot verslagenheid leiden en een gevoel van wanhoop aanwakkeren. Vaak voelen ze zich ook schuldig omdat ze hun familie hebben achtergelaten, een soort ‘overleversschuld’.

Hoe reageren vluchtelingen op crisissituaties in hun land van herkomst?

Ze krijgen te maken met acute stress. Wat die extra stress met iemand doet, hangt af van persoon tot persoon. Erkende vluchtelingen hebben al veel stress moeten doorstaan toen ze hun land ontvluchtten, tijdens de vlucht en door de aanpassing aan het nieuwe leven in België. Niet iedereen die deze stress nog volop aan het verwerken is, kan de bijkomende stress aan.

Bij vluchtelingen met een post-traumatische stressstoornis kan deze acute stress het trauma weer doen opflakkeren met bijhorende symptomen zoals slaap- en eetstoornissen en fysieke stressklachten zoals rug- en buikpijn, flashbacks, nachtmerries, argwaan, vervreemding en isolatie.

Een bijzonder kwetsbare groep zijn de niet-begeleide minderjarigen, soms jonger dan 12 jaar. Vaak kregen ze van thuis de opdracht mee om te zorgen voor de achtergebleven familie door hier de kost te winnen of hun familie te laten overkomen. Voor hen is het zeer verwarrend en beangstigend om te weten dat hun familie in gevaar is.

Hoe kan jij hen psychologisch ondersteunen?

Vluchtelingen getuigen vaak van een uitzonderlijke veerkracht in moeilijke omstandigheden. Wanneer stress echter te veel wordt of te lang duurt, gaan mensen in overlevingsmodus. Dan vertonen ze ‘fight, flight en freeze’ reacties. Het probleemoplossend vermogen wordt aangetast en ze verliezen hun toekomstperspectief, gevoel van zingeving, en respect voor zichzelf en de ander.

Via de vertrouwensband die je met je cliënten opbouwde, kan je hun veerkracht aanspreken. Je kan hen helpen om weer verbinding te maken met de onmiddellijke omgeving en daar een gevoel van controle over te krijgen.

Enkele zaken die kunnen helpen zijn:

 • luisteren en hun moeilijke situatie erkennen. Dat is niet altijd gemakkelijk, zeker niet voor professionelen die vooral oplossingen willen bieden.
 • psycho-educatie geven over wat stress doet met geest en lichaam. Het helpt mensen om de bevreemdende fysieke reacties die ze ervaren te normaliseren en beter te beheersen.
 • samen stressreductietechnieken toepassen (bv. rustig in- en uitademen)
 • hun veerkracht aanspreken.

Waarvoor kan jij bij Solentra terecht?

Als je geconfronteerd wordt met stress bij cliënten en vragen hebt over hoe je daarmee best omgaat, kan je terecht bij onze helpdesk voor professionals. We gaan samen met jou op zoek naar de juiste aanpak en kunnen bovenstaande tips verder toelichten.

Ons aanbod voor vluchtelingen

Merk je dat iemand meer psychologische ondersteuning nodig heeft, dan bekijken we samen met jou wat nodig en mogelijk is. Ons aanbod bestaat onder meer uit stressreductietherapie en groepssessies.

Stressreductietherapie

 • een laagdrempelig programma dat snel aangepaste zorg biedt in momenten van crisis
 • individueel
 • telefonisch / via screen
 • 3 sessies van 1 uur
 • in de taal van de cliënt

Groepssessies

 • een laagdrempelig aanbod voor specifieke doelgroepen die nood hebben aan stressreductie.
 • in groep
 • face-to-face
 • 3 sessies van 1,5 uur
 • in de taal van de cliënt (met tolk indien nodig)

Wat kost het?

Het aanbod van Solentra is altijd gratis voor de cliënt. Om de kosten van de begeleiding te betalen zoeken we financiering via projectsubsidies, samenwerkingsovereenkomsten met instellingen die mensen met een vluchtelingenachtergrond begeleiden of andere derde betalers.

Hoe aanmelden?

Dit aanbod is enkel mogelijk na aanmelding door een doorverwijzer via het online aanmeldingsformulier. Ook voor groepssessies meld je elke cliënt individueel aan (met vermelding ‘groepssessies’ in de hulpvraag).

Aanmelden is mogelijk los van de geplande data die weergegeven staan in onze agenda. We nemen steeds contact op om een sessie in te plannen.

Vragen?

 • Voor inhoudelijke vragen kan je terecht op onze helpdesk.
 • Praktische vragen kan je stellen via ons contactformulier of telefoon (van 9 tot 13u) op 02 477 57 15.

Bekijk ook de webinar via ons opleidingsplatform Solentra Academy.

Menu