Ga naar de inhoud

In 2021 haalde Solentra de shortlist van de EU Health Award met haar gratis psychologische hulplijn voor vluchtelingen en asielzoekers. De prijs werd uitgereikt aan gemeenschapsinitiatieven die de impact van de pandemie op de geestelijke gezondheid verlichtten.

Luisteren en stress reduceren

De pandemie trof kwetsbare groepen in de samenleving extra hard. Dit was zeker het geval voor asielzoekers en mensen met een vluchtelingenachtergrond. Zij hadden minder toegang tot correcte informatie en zaten vaak geïsoleerd thuis, dicht op elkaar in asielcentra of leefden op straat.

Wanneer de dagelijkse structuur wegviel tijdens de lockdowns, kregen ze bovendien veel tijd om te piekeren over traumatische ervaringen. Dat leidde tot extra stress, paniekaanvallen en psychosociale problemen.

Om op laagdrempelige wijze toch een gepast psychisch zorgaanbod aan te bieden, legde Solentra een gratis telefonische helpdesk in. Via deze weg kon onze doelgroep rechtstreeks terecht bij onze etnopsychologen in het Arabisch, Dari, Farsi en Spaans.

De psychologen luisterden naar hun vragen en bezorgdheden, en leerden hen technieken en oefeningen aan om stress en angst te reduceren. Ook spraken ze de veerkracht van de cliënten zoveel mogelijk aan.

“Via de gratis helpdesk konden we een efficiënt en doeltreffend psychisch zorgaanbod bieden voor een kwetsbare doelgroep die soms moeilijk bereikbaar is (geen vaste woonplaats, taal- en culturele barrières …), geen toegang heeft tot de reguliere zorg of er geen gepaste hulp vindt in tijden van extra stress”, aldus Geert Serneels, directeur van Solentra.

Via de gratis helpdesk konden we een efficiënt psychisch zorgaanbod bieden voor een kwetsbare doelgroep die vaak moeilijk bereikbaar is, geen toegang heeft tot de reguliere zorg of er geen gepaste hulp vindt in tijden van extra stress.

151 oproepen beantwoord

Solentra maakte de helpdesk bekend via organisaties die vluchtelingen begeleiden, via opvangcentra en rechtstreeks bij de doelgroep door flyers uit te delen op straat.

Op een tiental maanden tijd kreeg Solentra 151 oproepen. De meest voorkomende klachten waren stress, slaapproblemen, piekeren, angst, depressieve gevoelens en gevoelens van machteloosheid.

“Stressvermindering kan het immuunsysteem versterken, waardoor cliënten minder kans liepen op corona of andere gezondheidsproblemen”, vertelt Faraneh Behestian, klinisch pscyhologe bij Solentra. “Daarnaast bood de telefonische helpdesk ook cruciale ondersteuning bij het omgaan met conflicten tussen echtgenoten en huiselijk geweld, dat tijdens de pandemie intensiveerde.”

Via de helpdesk konden de psychologen ook vroegtijdig ernstige problemen detecteren. Zo beslisten ze om 44 procent van de oproepers aan te melden voor verdere psychologische opvolging via videoverbinding. 

Stressvermindering kan het immuunsysteem versterken. Hierdoor lopen onze cliënten minder kans op corona of andere gezondheidsproblemen.

Uit onze sociale impactmeting bleek dat de meerderheid van de bellers tevreden was over het gesprek. Ze gaven aan nuttig advies en informatie te hebben gekregen, rust in hun hoofd te ervaren, opnieuw hoopvol te zijn over de toekomst, zich minder alleen te voelen en meer controle te hebben over hun gevoelens en leven.

Bij de versoepeling van de coronamaatregelen in maart 2021 vormde Solentra de helpdesk om tot een permanent telefonisch stressreductie-aanbod. Op doorverwijzing van een directe hulpverlener kunnen mensen met een vluchtelingenachtergrond hier terecht voor telkens drie sessies.

Foto: Asterfolio (Unsplash)

Menu