Ga naar de inhoud

De geestelijke gezondheidszorg structureel uitbouwen voor mensen met een migratie- of vluchtelingenachtergrond vereist samenwerking. In Limburg besloten Solentra en CGG Kohesi daarom om hun krachten en expertise te bundelen. In 2016 werd het mobiele vluchtelingenteam opgericht.

Binnen het programma Care van het netwerk Ligant draagt het mobiele vluchtelingenteam Solentra’s PACCT-methode uit. Het team biedt psychologische begeleiding op maat aan minderjarige vluchtelingen (en hun gezinnen) met ernstige psychische moeilijkheden.

Hieronder vallen zowel niet-begeleide minderjarigen als kinderen die met hun familie naar België zijn gekomen. Sommigen zitten nog in hun asielprocedure, anderen zijn reeds erkend zijn door het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen. Daarnaast werkt het team met jongeren van 18 tot 26 jaar.

Getuigenis

“Ik heb leren omgaan met mijn angsten en heb weer hoop.”

“Ik heb leren omgaan met mijn angsten en heb weer hoop.”

Tijdens het eerste gesprek met de psycholoog wist ik niet goed wat ik kon verwachten, maar hij stelde mij meteen op mijn gemak. Er was een tolk aanwezig en ik was blij dat ik begroet werd in mijn eigen taal.

Nu gaat het veel beter met me. Ik heb de dingen die gebeurd zijn een plaats kunnen geven. Ik heb leren omgaan met mijn angsten en heb weer hoop.

Lees getuigenis

Deskundigheidsbevordering

Vanuit Ligants programma Crosslink zet het vluchtelingenteam ook in op de deskundigheidsbevordering van organisaties en hulpverleners die deze doelgroep begeleiden. Het team ondersteunt hen in het omgaan met vluchtelingenkinderen en -jongeren met psychische kwetsbaarheden en duidt hoe ze zorgverlening cultuursensitief kunnen maken. 

Via telefonisch consult, intervisies en supervisies denkt het team eveneens mee na over specifieke casussen van diensten binnen de welzijnszorg, het onderwijs, lokale collectieve opvangcentra, kinder- en jeugdpsychiatrie en de hulpverlening.

“Tijdens de opleiding ‘Trauma en veerkracht in de klas’ wist de psychologe van Solentra heel wat expertise over te brengen over de impact van trauma op de ontwikkeling van het kind. Aan de hand van interessante praktijkvoorbeelden gaf ze nuttige tips om situaties vanuit diverse contexten te bekijken.”

Het is door de blijvende (financiële) steun dat de boodschap van Solentra in Limburg blijft doorklinken in de wandelgangen van hulpverleners en hun vrijwilligers. Diensten komen meer en meer in aanraking met onze doelgroep en roepen de expertise van Solentra CGG Limburg in om in tandem samen te werken aan een hoopvolle toekomst en integratie van anderstalige nieuwkomers.

Menu