Ga naar de inhoud

Solentra wil eerstelijnsactoren helpen om ontwikkelingstrauma te voorkomen, sneller op te sporen en gerichter aan te pakken bij kinderen met een vluchtelingenachtergrond. Hiervoor ontwikkelen we een online beslishulp samen met de Thomas More-Hogeschool en Zenjoy.

Kinderen met een vluchtelingenachtergrond lopen meer risico op ontwikkelingstrauma. Veel hulpverleners vinden het echter moeilijk om trauma te onderscheiden van een normale stressreactie op migratie. Taalbarrières of culturele verschillen in de symptomen kunnen zowel tot overdiagnose leiden als tot laattijdige detectie.

Onze online beslishulp ondersteunt eerstelijnsactoren daarom bij de herkenning en aanpak van ontwikkelingstrauma. “De oplossing die dit project biedt is uniek”, zegt Benji Jame, klinisch psycholoog bij Solentra. “De screening van ontwikkelingstrauma in een migratiecontext combineren met deskundigheidsbevordering is ongezien in Vlaanderen.”

“Door tegelijkertijd online én offline te ondersteunen, besparen we bovendien tijd en middelen in de welzijnssector en geestelijke gezondheidszorg. De tijd dat enkel gespecialiseerde diensten gepaste hulp moesten kunnen bieden aan personen met een vluchtelingen- en migratieachtergrond is lang voorbij”, besluit Jame.

De screening van ontwikkelingstrauma in een migratiecontext combineren met deskundigheidsbevordering is ongezien in Vlaanderen. Door tegelijkertijd online én offline te ondersteunen, besparen we bovendien tijd en middelen in de welzijnssector en geestelijke gezondheidszorg.

Hoe werkt het?

Hulpverleners krijgen een reeks vragen voorgelegd over hun cliënt die hen helpen om tot een juiste inschatting te komen én een cultuursensitieve aanpak te hanteren. Is de omgeving van het gezin stabiel? Doorlopen ze een verblijfsprocedure? Hoe ziet hun netwerk eruit? Hebben ze voldoende veerkracht? Op basis daarvan formuleert de beslishulp vervolgens een advies.

De beslishulp heeft ook een sterke educatieve functie. Via talloze informatieblokken en tips leert de hulpverlener bij over ontwikkelingstrauma, migratie, acculturatie, rouw, cultuurspecifieke uitingen van traumaklachten … Zo kunnen ze beter inschatten welke ondersteuning ze zelf kunnen bieden en wanneer doorverwijzen vereist is.

“De online beslishulp sluit mooi aan bij onze visie op technologie die selectief en doordacht gebruik benadrukt”, zegt Tom Van Daele, onderzoeksleider Psychologie en technologie bij de Thomas More-hogeschool. “Wie de tool frequent gebruikt, internaliseert de achterliggende kennis en heeft daardoor de beslishulp op termijn minder nodig. Dat vinden we een uitstekend uitgangspunt!”

Wie de tool frequent gebruikt, internaliseert de achterliggende kennis en heeft daardoor de beslishulp op termijn minder nodig.

Opschaling in 2025

Een grondige literatuurstudie vormt samen met Solentra’s ruime praktijkervaring de basis van de beslishulp. Ook werden de noden en verwachtingen van eerstelijnsactoren bevraagd.

Een eerste versie zal uitgetest worden door testgebruikers van ELZ Maasland zodat de tool verder op punt gesteld kan worden tegen een opschaling in verschillende eerstelijnszones in 2025.

De ontwikkeling van de online beslishulp kadert binnen het project OverHoop, een initiatief van Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Hilde Crevits om ontwikkelingstrauma’s bij kinderen te voorkomen. Het project wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting.

Menu