Ga naar de inhoud
Periode2023-2024
PlaatsVlaanderen & Brussel
PartnersThomas More-hogeschool
Zenjoy
Ligant
ELZ Maasland
Met de steun vanKoning Boudewijnstichting

Voor wie?

De online beslishulp richt zich tot:

  • eerstelijnsprofessionals in Vlaanderen en Brussel die in contact staan met kinderen met een vluchtelingenachtergrond: huisartsen, eerstelijnspsychologen, voogden, CLB, OCMW, CAW, maatschappelijk werkers …
  • ouders of zorgfiguren.
De screening van ontwikkelingstrauma in een migratiecontext combineren met deskundigheidsbevordering is ongezien in Vlaanderen. Door tegelijkertijd online én offline te ondersteunen, besparen we bovendien tijd en middelen in de welzijnssector en geestelijke gezondheidszorg. – Benji Jame, klinisch psycholoog

Wat?

Veel hulpverleners vinden het moeilijk om ontwikkelingstrauma te onderscheiden van een normale stressreactie op migratie bij kinderen met een vluchtelingenachtergrond. Onze online beslishulp legt hen de juiste vragen voor over hun cliënt om ontwikkelingstrauma te herkennen en cultuursensitief aan te pakken.

Met de tool kunnen eerstelijnsactoren hun kennis over ontwikkelingstrauma ook bijspijkeren dankzij de vele informatieblokken en tips. Zo leren ze beter inschatten welke ondersteuning ze zelf kunnen bieden en wanneer doorverwijzen vereist is

Menu