Ga naar de inhoud

OCMW’s en hun partners zijn vaak de eerste hulpverlenende instanties waar vluchtelingen en andere nieuwkomers uit derde landen aankloppen. Met deze opleidingen krijgen hun maatschappelijk werkers en hulpverleners de kennis en tools in handen om onder meer:

  • psychosociale problemen door migratie en trauma vroeg te herkennen, van elkaar te onderscheiden en te kunnen benaderen
  • cultuursensitief en integratiebevorderend te werken
  • de veerkracht van cliënten aan te spreken
  • met meer zelfvertrouwen om te gaan met moeilijke situaties
  • tijdig en adequaat te kunnen doorverwijzen bij vroegdetectie van ernstige psychische stoornissen.

Opleidingen

De opleidingen zijn gratis voor medewerkers, stagiairs en vrijwilligers van OCMW’s en partnerorganisaties die OCMW’s helpen in de begeleiding van nieuwkomers uit derde landen.

E-learnings: starters en basis

Deze e-learning verduidelijkt jouw rol als hulpverlener in de psychosociale begeleiding van mensen met een vluchtelingenachtergrond. Krijg inzicht in de psychosociale problemen die gelinkt zijn aan migratie en acculturatie!

Virtuele rollenspellen

Krijg op een interactieve manier de do’s-and-don’ts in de vingers om een herenigd gezin of een jongvolwassene rouwsensitief te begeleiden.

Intervisie voor dienst­hoofden

Hoe versterk jij je medewerkers in het werken met vluchtelingen? Met deze intervisie willen we je op weg helpen om trauma- en cultuursensitiviteit te verankeren binnen jouw organisatie.

Thematische opleidingen

Deze vier thematische opleidingen geven inzicht in stress en coping bij vluchtelingen, dynamieken van gezinshereniging, kwetsbaarheden van niet-begeleide minderjarigen en hoe je zelf als hulpverlener je veerkracht kan behouden.

Met de steun van het Europees Fonds voor Asiel, Migratie en Integratie (AMIF) en de POD Maatschappelijke Integratie.

Aanbod op aanvraag

Community-based consultatie (CBC)

Tijdens een CBC gaan een traumapsycholoog, tolk, cliënt en maatschappelijk werker in gesprek om een probleem te verhelderen en een oplossing te vinden die door alle partijen gedragen wordt.

Intervisie

Tijdens een intervisie analyseert een psycholoog samen met een hulpverlener of begeleider of kleine groep van professionals een concrete situatie. Dit kan zowel online als op locatie.

Helpdesk

Wil je een specifieke vraag over een casus bespreken met een van onze psychologen? Dan kan je op weekdagen terecht bij onze gratis helpdesk.

Vragen?

Heb je een vraag of wil je graag meer informatie?

Getuigenissen

Brenda Evers: “Ik ben nu meer bewust van mijn eigen wereldbeeld”

Brenda Evers: “Ik ben nu meer bewust van mijn eigen wereldbeeld”

Tijdens intervisies denken we samen na over verschillende pistes voor de hulpverlening. Het motiveert me om moeilijke dossiers verder aan te pakken.

Lees getuigenis
Sander Deronde: “Mijn mentale bandbreedte als hulpverlener werd breder”

Sander Deronde: “Mijn mentale bandbreedte als hulpverlener werd breder”

De opleidingen werden zeer goed gebracht en er was veel ruimte voor de eigen opvattingen en casussen, waardoor de link met de realiteit groot was.

Lees getuigenis
Katya Verstraelen: “Ik leerde inspelen op de behoefte achter het gedrag”

Katya Verstraelen: “Ik leerde inspelen op de behoefte achter het gedrag”

Door zicht te krijgen op copingmechanismen bij mensen op de vlucht, is het ook makkelijker om ‘achter’ het gedrag te kijken en te kunnen inspelen op de echte behoefte.

Lees getuigenis

Menu