Ga naar de inhoud
Periode2023
PlaatsBrussels Hoofdstedelijk Gewest
Met de steun vanGemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (GGC)

Voor wie?

  • Mensen met een vluchtelingen- of migratieachtergrond die kampen met oorlogstrauma of andere migratie-gerelateerde psychische aandoeningen.
  • Hulpverleners rond de cliënten en organisaties die met hen werken. Het gaat om instellingen uit diverse sectoren, zoals onderwijs, justitie, veiligheid, integratie & inburgering, opvang, maatschappelijk welzijn, Kind en Gezin, zorg & gezondheid, asiel & migratie en werk.

Waarom?

Reguliere zorginstellingen bereiken mensen met een vluchtelingen- of migratieachtergrond onvoldoende door verschillende barrières. De doelgroep kan vaak zelf nog geen hulpvraag formuleren of ziet therapie niet als oplossing. Ook is het bestaande aanbod niet voldoende divers- en traumasensitief voor deze doelgroep door een gebrek aan expertise in migratieproblematiek en/of oorlogstrauma. Vaak belanden zij bovendien op een lange wachtlijst.

Om bij te dragen tot een toegankelijker, effectiever en kwalitatiever zorgaanbod voor onze doelgroep, zet Solentra in op:

  • (trauma)behandeling en -therapie voor personen met een vluchtelingen- of migratieachtergrond
  • deskundigheidsbevordering van professionele hulpverleners en integratiebevorderende actoren die werken met de doelgroep.

Menu