Ga naar de inhoud
Periode2022-2023
PlaatsOostende
PartnersVZW De Katrol Oostende
Inloopteam De Viertorre
Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang
Met de steun vanFonds Daniël De Coninck beheerd door de Koning Boudewijnstichting

Voor wie?

Het project ‘Re-Connection: Samen groeien in een zorgzame en verbonden gemeenschap’ is er voor:

  • gezinnen met een vluchtelingen- of migratieachtergrond
  • organisaties en hulpverleners die gezinnen met een vluchtelingen- en migratieachtergrond begeleiden.

Waarom?

Eerstelijnsorganisaties hebben vaak niet de cultuur- en traumasensitieve vaardigheden om ouders met een andere culturele achtergrond effectief te begeleiden. Vaak is er sprake van multiproblematiek of trauma, zeker bij vluchtelingen. Dat vergt nieuwe vaardigheden bij hulpverleners, maar evengoed een aanpassing op organisatieniveau.

In dit participatief traject ondersteunt Solentra organisaties om vaardiger te worden in het bieden van passende en doeltreffende zorg en begeleiding aan deze doelgroep.

Wat?

In het project organiseren we groepssessies waarbij ouders hun stem laten horen over opvoedingsvraagstukken waar zij mee zitten. In deze sessies onderzoeken we met een groep Arabischsprekende moeders, die recent naar België migreerden of vluchtten, wat het betekent om jonge kinderen op te voeden buiten hun geboorteland.

De groepssessies worden op cultuur- en traumasensitieve wijze begeleid door een therapeut van Solentra, een onderzoeker en tolk. Op basis van de aanbevelingen van de ouders kunnen eerstelijnsorganisaties en lokale overheden hun dienstverlening beter aanpassen aan de noden. Ook kunnen ze cultuur- en traumasensitiever werken.

Daarnaast organiseren we community-based consultaties, waarin de hulpverlener, zijn/haar cliënt met een therapeut en tolk samen een hulpvraag formuleren en zoeken naar een door allen gedragen oplossing.

Menu