Ga naar de inhoud

Solentra richtte recent een traumadagkliniek op voor mensen met een vluchtelingenachtergrond. Drie maanden lang komen de deelnemers wekelijks samen in Brussel voor een intense dagbehandeling voor complex trauma.

Veertig tot zestig procent van alle vluchtelingen wereldwijd zou getraumatiseerd zijn: posttraumatische stress-stoornis (PTSS), gestokte rouw, hechtingsstoornis … Dit trauma belemmert hen om hun leven te hervatten en succesvol te integreren in een nieuwe maatschappij.

Bovendien is complexe PTSS transgenerationeel: het trauma wordt doorgegeven van ouders op kinderen zolang het niet behandeld wordt.

“De meeste vluchtelingen zijn weinig vertrouwd met psychiatrie en traumabehandeling, wat leidt tot een sterke onderbehandeling”, zegt Angie Nicolas, die als klinisch psychologe meewerkt aan de dagkliniek. “Om deze doelgroep te bereiken is dan ook een specifieke aanpak vereist.”

De meeste vluchtelingen zijn weinig vertrouwd met psychiatrie en traumabehandeling, wat leidt tot een sterke onderbehandeling. Om deze doelgroep te bereiken is dan ook een specifieke aanpak vereist.

Waarom een dagkliniek?

Een dagkliniek is een zeer efficiënte vorm van traumabehandeling, aangezien het een intensieve behandeling op korte tijd toelaat. Vluchtelingen zijn gebaat bij dit soort tijdbesparende interventies die het integratieproces niet vertragen. Zij moeten immers vaak nog van nul beginnen: de taal leren, werk vinden, hun plaats vinden op school …

Een cultuursensitieve begeleiding in een dagkliniek laat toe om ernstige psychische problemen vroegtijdig te detecteren en een bijkomend trauma in het land van aankomst tegen te gaan. Ook faciliteert het de integratie van de cliënten. Dat bewezen landen als Canada en Nederland eerder al.

“Een collectieve aanpak werkt bovendien goed bij oorlogstrauma”, zegt etnotherapeut Alain Nlandu. “Wat lotgenoten zeggen als ervaringsdeskundigen klinkt vaak plausibeler dan wat een traumatherapeut vertelt.”

Een collectieve aanpak werkt goed bij oorlogstrauma. Wat lotgenoten zeggen als ervaringsdeskundigen klinkt vaak plausibeler dan wat een traumatherapeut vertelt.

Wat houdt de behandeling in?

Bij de intake geven de deelnemers aan rond welke specifieke thema’s ze willen werken. Thema’s die aan bod komen zijn o.a. emotieregulatie, trauma, stress en coping, veerkracht en inclusie, rouw, aanpassing, migratie, racisme/exclusie, communicatie …

Op basis daarvan nemen ze deel aan een reeks groepssessies. Bij de indeling van de groepen wordt ook steeds rekening gehouden met het profiel van de deelnemers: gezin met jonge kinderen, volwassene, jongere, niet-begeleide minderjarige …

Onze psychologen gebruiken verschillende methodes in de dagkliniek: NET, EMDR, psychomotorische therapie, yoga, speltherapie … Naast de psycholoog is er ook steeds een tolk aanwezig.

Wat is de impact?

We willen mensen met een vluchtelingenachtergrond helpen om traumasymptomen te bestrijden en hun emoties te stabiliseren. Door het trauma is het veiligheidsgevoel bijvoorbeeld verstoord. Verlieservaringen kunnen dan weer de hechting verstoren en een verstoord rechtvaardigheidsgevoel leidt tot wantrouwen ten aanzien van overheden en andere instanties.

De sessies in de dagkliniek vergroten de draagkracht en het zelfbeeld van de deelnemers en verbinden hun gedachten met hun gevoelens. Voor gezinnen focust de kliniek ook op hoe ze hun ouder- en kinderrollen invullen in deze nieuwe context.

Naast de intensieve dagbehandeling voorzien we een ondersteunend aanbod voor hulpverleners. Zo leren ze hoe ze de omgeving van de cliënt kunnen structureren om zijn/haar veerkracht te vergroten.

Praktisch

De sessies vinden plaats op Solentra’s hoofdkantoor:

Sainctelette Square 17
Ingang Akenkaai 1
1000 Brussel

Solentra biedt gespecialiseerde psychische zorg. Daarom is het niet mogelijk voor cliënten om rechtstreeks een afspraak te maken. Aanmelden kan uitsluitend door een zorg- of dienstverlener (huisarts, psychiater, maatschappelijk werk, CLB-medewerker …) via onderstaand formulier.

Menu