Ga naar de inhoud

Psychologische problemen kunnen een rol spelen bij radicalisering. Ook bij de rehabilitatie en re-integratie van voormalig geradicaliseerde personen is het belangrijk dat eerstelijnswerkers zich bewust zijn van de invloed die trauma kan hebben. Als trauma-expert biedt Solentra daarom ondersteuning aan lokale besturen.

Heel wat eerstelijnsactoren zijn onvoldoende op de hoogte van de rol die geestelijke gezondheidsproblemen kunnen spelen bij gewelddadige radicalisering en extremisme. Ook kennis over transculturele en migratiepsychologie ontbreekt vaak wanneer het gaat om personen met een vluchtelingen- of migratieachtergrond. Dit staat een effectieve aanpak in de weg en zorgt voor handelingsverlegenheid, waarbij eerstelijnsactoren niet ingrijpen uit schrik om fout te reageren.

“Al jaren is er onvoldoende gepaste zorg voor bepaalde jongeren met een migratieachtergrond”, zegt Michelle Warriner, senior klinisch psychologe bij Solentra. “Als het ontwortelende migratieproject omwille van diverse redenen niet slaagt, raken ze steeds meer onthecht van onze maatschappij. Zo vormen ze een gemakkelijke prooi voor de lokroep van extremisme.”

Als het ontwortelende migratieproject omwille van diverse redenen niet slaagt, raken sommige jongeren steeds meer onthecht van onze maatschappij. Zo vormen ze een gemakkelijke prooi voor de lokroep van extremisme.

Sensibilisering en beleidsondersteuning

Daarom zet Solentra in op sensibilisering. We delen onze expertise met lokale besturen en leren eerstelijnsactoren hoe ze signalen kunnen herkennen. Zo kunnen ze gepast interveniëren en beter inschatten wanneer een psycholoog of psychiater moet worden ingeschakeld.

Voor deze sensibilisering werkt Solentra op drie niveaus:

  • deskundigheidsbevordering via onze helpdesk en via intervisies, supervisies en community-based consultaties. Ook organiseren we een intensief individueel coachingtraject voor 15 lokale besturen. Zo spelen we in op de concrete noden in het veld.
  • opleiding en training (online en op locatie)
  • een praktijkgericht digitaal coachingtraject dat we samen met de lokale besturen vormgeven om de verworven expertise te verduurzamen.

Daarnaast doet Solentra aan beleidsondersteuning door binnen overlegorganen onze expertise in te brengen. Zo waken we erover dat de rol van geestelijke gezondheid meegenomen wordt in een multidisciplinaire aanpak van gewelddadige radicalisering en extremisme.

Binnen dit project maakt Solentra deel uit van een expertenpool van vijf organisaties die zich inzetten voor de preventie van gewelddadige radicalisering en extremisme.

Menu