Ga naar de inhoud

Psychologische problemen kunnen een rol spelen bij radicalisering en gewelddadig extremisme. Ook bij de rehabilitatie en re-integratie van voormalige geradicaliseerde personen is het belangrijk dat eerstelijnswerkers en beleidsmedewerkers zich bewust zijn van de invloed die trauma kan hebben.

Als trauma-expert biedt Solentra daarom beleidsondersteuning aan lokale besturen. Ook zetten we in op training en sensibilisering. Zo leren we eerstelijnsactoren en beleidsmedewerkers hoe ze signalen kunnen herkennen en gepast kunnen interveniëren.

Tweedaagse basisopleiding

Tijdens een tweedaagse basisopleiding verwerf je inzichten in de psychologische mechanismen van (oorlogs)trauma en migratie. Deze kennis laat je toe om een efficiëntere interventie te formuleren om gewelddadige radicalisering en extremisme te voorkomen of bestrijden.

  • Dag 1: Kwetsbaarheden van nieuwkomers in het integratie- en migratieproces
  • Dag 2: Psychosociale mogelijkheden voor hulpverleners om radicalisering en extremisme te voorkomen

Deze tweedaagse opleiding is gratis voor lokale besturen dankzij de financiële steun van het Agentschap Binnenlands Bestuur.

Aanbod op aanvraag

Community-based consultatie (CBC)

Tijdens een CBC gaan een traumapsycholoog, tolk, cliënt en maatschappelijk werker in gesprek om een probleem te verhelderen en een oplossing te vinden die door alle partijen gedragen wordt.

Intervisie

Tijdens een intervisie analyseert een psycholoog samen met een hulpverlener of begeleider of kleine groep van professionals een concrete situatie. Dit kan zowel online als op locatie.

Helpdesk

Wil je een specifieke vraag over een casus bespreken met een van onze psychologen? Dan kan je op weekdagen terecht bij onze gratis helpdesk.

Vragen?

Heb je een vraag of wil je graag meer informatie?

Getuigenissen

Ellen Goeleven: “Solentra schept een duidelijk kader van de context van onze bewoners”

Ellen Goeleven: “Solentra schept een duidelijk kader van de context van onze bewoners”

“Het beter begrijpen van de basiscontext, de weg die onze bewoners hebben afgelegd, hoe ze zich voelen in ons centrum en hoe wij hen moeten benaderen, daar heeft Solentra voor gezorgd. Naast de individuele opvolging van de zwaarste dossiers kunnen wij ook altijd terecht bij hen voor advies.”

Lees getuigenis
Brenda Evers: “Ik ben nu meer bewust van mijn eigen wereldbeeld”

Brenda Evers: “Ik ben nu meer bewust van mijn eigen wereldbeeld”

Tijdens intervisies denken we samen na over verschillende pistes voor de hulpverlening. Het motiveert me om moeilijke dossiers verder aan te pakken.

Lees getuigenis

Menu